ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ1Τα φαινόμενα απάτης αναφορικά με τις κοινοτικές ενισχύσεις και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κεντρικός ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Peter Baader, πρώην δικαστής, ειδικός σύμβουλος της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα απάτης.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Δ/νσεις, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και στελέχη του Νομικού Τμήματος της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥΠΑΑΤ.

Τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Baader για την παρουσία του στη χώρα μας και την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του σεμιναρίου, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης των ελεγκτικών οργάνων σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

Στη συνέχεια, ο εισηγητής ανέπτυξε το κεντρικό θέμα του σεμιναρίου, χωρίζοντάς το σε τέσσερις ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα παρουσίασε τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης από τους Οργανισμούς Πληρωμών στη Νέα ΚΑΠ (2014-2020), αναφερόμενος στις δυνατότητες που παρέχονται στους Οργανισμούς Πληρωμών από τα σχετικά άρθρα των Κανονισμών για την επιβολή κυρώσεων στους δικαιούχους που εμπλέκονται σε φαινόμενα απάτης και ατασθαλιών στον αγροτικό τομέα.

Στη δεύτερη ενότητα, αναλύθηκαν χαρακτηριστικά οι περιπτώσεις απάτης στην ΚΑΠ, κυρίως στα εκτός ΟΣΔΕ προγράμματα ενισχύσεων, και ιδιαίτερα στα σχέδια επενδύσεων της Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου το φαινόμενο εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Στην τρίτη ενότητα έγινε σύγκριση των εννοιών παρατυπίας και απάτης, όπου αναφέρθηκαν οι ομοιότητες και διαφορές των δύο αυτών εννοιών.

Τέλος, δόθηκαν προς τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τον εντοπισμό της απάτης κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.