ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κομοτηνή σεμινάριο με θέμα:

1η  Ενότητα «Φορολογικά θέματα: Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) & Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν.4174/2013)».

2η Ενότητα «Εργασίες τέλους χρήσης & κατάρτιση ισολογισμού».

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολυλειτουργικου Κέντρου   Κομοτηνής στις 21-22/11/2014 και 5-6/12/2014 και θα έχει διάρκεια 24 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

  • Παρασκευή 21/11/2014 από 16:00 έως 20:45
  • Σάββατο 22/11/2014 από 09:30 έως 14:15
  • Παρασκευή 5/12/2014 από 16:00 έως 20:45
  • Σάββατο 6/12/2014 από 09:30 έως 14:15

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 20/11/2014, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 20/11/2014, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, έως 20/11/2014.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: 2531023035

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Μ. Μ. Βασιλείου 3 Κομοτηνή, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.