Δύο σεμινάρια διάρκειας 100 ωρών, με αντικείμενο «Το θέατρο ως θεσμός πολιτιστικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης – Αγωγή του λόγου – Ορθοφωνία», υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7-ΑΠ8», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στον ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης (Σισμάνογλου 18), και οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Θεόδωρο Βρουζέλη, στο 6942451800.