Σειρά δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Μαρωνείας-Σαπών με παράρτημα Ρομά, πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν ενημερωτική ημερίδα, συμβουλευτική συνάντηση, και επιμορφωτικό σεμινάριο, όπου συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι πολίτες και δικαιούχοι των παροχών του Κέντρου, εκπρόσωποι συλλόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις εκδηλώσεις έγιναν χρήσιμες παρουσιάσεις και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος.

Αναλυτικά:

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Κέντρα Κοινότητας: Δομή Στήριξης της Τοπικής Κοινωνίας»

Στην εκδήλωση κλήθηκαν φορείς, σύλλογοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες που διαμένουν στους οικισμούς της περιοχής και στην Ξυλαγανή. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τις συνεργασίες που αναπτύσσονται για τη μεγιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου, ενώ στη συνέχεια ο κ. Χ. Κουγιουρούκης, συντονιστής του Κέντρου Κοινότητος Μαρωνείας-Σαπών παρουσίασε αναλυτικά του στόχους του έργου. Αναφέρθηκε στον γενικότερο σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τα αποτελέσματα του έργου που έχει πραγματοποιηθεί. Περιέγραψε το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται, τη συνεργασία με άλλες δομές, το προσωπικό που απασχολείται αλλά και τα σημεία που βρίσκονται και λειτουργούν οι υπηρεσίες του. Ο κ. Κουγιουρούκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες  του Κέντρου να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κέντρο. Ακολούθως ο κ. Α.  Μολάκης, Κοινωνικός Λειτουργός και υπεύθυνος του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, αναφέρθηκε εκτενώς στην καταγραφή του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει στην περιοχή και εντοπίζεται στις οικογένειες λόγω της ανεργίας. Πρόκειται για μια κατάσταση που αφορά δεκάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν την οικονομική και κοινωνική κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μολάκης τόνισε πως είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι οικογένειες αυτές όχι μόνο με υλική βοήθεια αλλά κυρίως με κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη. Θα πρέπει να ενταθούν τα συνοδευτικά μέτρα των προγραμμάτων προκειμένου να υποστηριχθούν επιπλέον δράσεις για παιδιά και εφήβους. Την παρουσίαση ολοκλήρωσε η κ. Μαδεμλή Κασσιανή, Κοινωνική Λειτουργός και υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Θράκης, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη σύμπραξη όλων των δομών. «Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μιας μορφής δικτύωσης, συστηματικής ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών και καλώς πρακτικών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος», σημείωσε, και πρόσθεσε: «Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε όλοι από κοινού στην υποστήριξη των πολιτών που πρωτίστως ανήκουν στην ομάδα στόχου αλλά και στην υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στην ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας». Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων του Κέντρου.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Ανάπτυξη Κοινωνικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων / Νέες Ευκαιρίες και Δεδομένα μέσω Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων»

Το σεμινάριο ήταν ανοιχτό και σε αυτό  κλήθηκαν φορείς, σύλλογοι , εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολίτες που διαμένουν στους οικισμούς της περιοχής και στην Ξυλαγανή, και άνεργοι νέοι που ανήκουν στην ομάδα στόχου. Σκοπός του σεμιναρίου  ήταν η υποστήριξη και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και ανάδειξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών και πως αυτή η διαδικασία μπορεί να συντελεί στην ανεύρεση εργασίας ή στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Ο εκ των εισηγητών της εκδήλωσης κ. Γ. Μπατσολάκης, Υπεύθυνος Σπουδών και Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρουσίασε μεθόδους που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν και ως επαγγελματικές δεξιότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν γυναικείοι σύλλογοι  που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς που προωθούν προϊόντα οικοτεχνίας. Ο κ. Μπατσολάκης στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στις μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω συνεργατικών δικτύων. Πρόκειται για καλή πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δημιουργία cluster στον πρωτογενή τομέα ή στον αγροτουρισμό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και τυγχάνουν και υψηλών χρηματοδοτήσεων. Κατόπιν, η κ. Λίτσα Βουσβούκη, Γεωπόνος με εξειδίκευση στον τομέα αγροτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, παρουσίασε προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης νέων ανέργων που θέλουν να γίνουν αγρότες καθώς επίσης και το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Leader το οποίο αφορά αγροτικές περιοχές και τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου, συλλόγων και λοιπών φορέων. Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκπρόσωπος του Δημάρχου, καθώς επίσης ο συντονιστής του έργου κ. Κουγιουρούκης Χ. και η κ. Θωμαή Γιαννούλη του Κέντρου Κοινότητας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων του Κέντρου. Οι εισηγητές απάντησαν σε πολλά ερωτήματα που αφορούσαν τόσο ανέργους της περιοχής, όσο και αγρότες, μέλη του τοπικού συνεταιρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση αγροτικών εργασιών καθώς επίσης και δημιουργία και χρηματοδότησης του τοπικού συνεταιρισμού από το πρόγραμμα Leader.

Συμβουλευτική Συνάντηση με θέμα «Αγωγή Υγείας και Προληπτική Ιατρική»

Η συνάντηση ήταν  ανοιχτή στο κοινό και σε αυτό  κλήθηκαν άνεργοι πολίτες και πολίτες που ανήκουν στην ομάδα στόχου που διαμένουν στη δημοτική ενότητα Μαρώνειας (οικισμούς του νοτίου τμήματος του Δήμου όπως Ξυλαγανή, Μαρώνεια, Πελαγία, Προσκυνητές). Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ιατρός Καρδιολόγος κ. Μαυρίδης Άγγελος, συνοδευόμενος από την Νοσηλεύτρια κ. Σαμψούνη  Ελένη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η  έγκυρη και δωρεάν ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις καρδιολογικές παθήσεις τα συναφή προβλήματα υγείας, τρόποι που αυτά προλαμβάνονται, ιδανικές διατροφικές συνήθειες και αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών. Ο κ. Μαυρίδης ενημέρωσε το κοινό σε ατομικό επίπεδο ανάλογα με το περιστατικό, και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο. Ο έλεγχος περιελάμβανε καταγραφή και μέτρηση του Λιπιδαιμικού Προφίλ (Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, γλυκόζη αίματος κ.α.) και μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης. Ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή των πολιτών από την ευρύτερη περιοχή. Εκ μέρος του Δήμου παρέστη  η Αντιδήμαρχος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής κ. Κ. Πατσάρα, ο Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας κ. Χ. Κουγιουρούκης, και η κ. Θωμαή Γιαννούλη.