Το ποσό των 16.874 ευρώ από 101 δωρητές, συγκεντρώθηκε μέσω της πρωτοβουλίας εθελοντικής συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding), για την υλοποίηση του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού στη Σαμοθράκη / Samothrace – Walk with me».


Η πρώτη φάση της διαδικασίας ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, και το συγκεντρωθέν ποσό προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη σηματοδότηση διαδρομών του σχεδιασμού.

Η προσπάθεια ανήκει στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρου Παρισιού (CCHEL), στον Δήμο Σαμοθράκης, και στην Ελληνική Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού που είναι και ο φορέας υλοποίησης, και θα συνεχιστεί για περαιτέρω χρηματοδότησή της με απώτερο σκοπό την αποπεράτωση του έργου.

Επιπροσθέτως, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κατέθεσε, με τη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Παρισιού και του Δήμου Σαμοθράκης, πρόταση συνολικής χρηματοδότησης των εργασιών πεδίου, ύψους 85.000 €, στο πρόγραμμα LEADER, η έγκριση ή μη της οποίας αναμένεται εντός των επομένων μηνών. Εάν αυτή εγκριθεί, θα καλύψει πλήρως τις εργασίες πεδίου (καθαρισμούς, σηματοδοτήσεις, κ.ά.). Σε αυτή την περίπτωση το ποσό του crowdfunding θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία application/χάρτη για την προβολή του έργου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

“Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σας, τους υποστηρικτές μας, ανώνυμους και επώνυμους. Αισθανόμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε όλους σας για κάθε ευρώ που συνεισφέρατε και θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των εταίρων του προγράμματος.