Σήμερα παρουσιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ την έναρξη λειτουργίας του Switch On Innovation Lab, του πρώτου εργαστηρίου καινοτομίας για την ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα, και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη.

Το Switch On Innovation Lab έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την εφαρμογή τους στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσα από τη συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με νέες καινοτόμες ομάδες και επιχειρήσεις.