Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1351/1983(56Α), άρθρο 7, παρ. 13γ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες.

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με στόχο τον επανακαθορισμό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην κατηγορία «Δυσπρόσιτα», καλεί α) το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και β) το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) να υποβάλουν έως τις 22 Ιανουαρίου 2018 τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Στην πρόταση που έχει διαμορφωθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ κατατάσσονται στην κατηγορία «Δυσπρόσιτα» συνολικά 556 σχολικές μονάδες, που προτείνεται μοριοδοτηθούν από 10 έως 14 μόρια. Πρόκειται για σχολικές μονάδες που:

α) βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του νομού

β) βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο

γ) είναι σε νησιωτικές ή/και παραμεθόριες περιοχές

δ) είναι δύσκολα προσβάσιμα λόγω των ιδιαίτερων συγκοινωνιακών συνθηκών και

ε) έχουν, συνήθως, μικρή οργανικότητα.

Στον κατάλογο με τα 556 σχολεία που προτείνονται από το ΥΠΠΕΘ, βρίσκονται 19 σχολεία της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης του νομού Ροδόπης. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα σχολεία και η προτεινόμενη μοριοδότηση (νέα – παλιά-προταθείσα από το ΠΥΣΠΕ):

ΣΧΟΛΕΙΑΝΕΑ ΜΟΡΙΑΠΑΛΙΑ ΜΟΡΙΑΠΡΟΤΑΣΗ ΠΥΣΠΕ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ12814
1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚ. ΚΕΧΡΟΥ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ1488
1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΓΑΔΑΣ11814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΓΑΔΑ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β  ΡΑΓΑΔΑΣ1188
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΧΡΟΥ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΧΡΟΥ1488
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΧΡΟΣ – ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ1488
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΔΡΑΣ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΔΡΑΣ1488
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ14814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΥ14814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑΣ14814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΛΟΗΣ14814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ14814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ1088
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ10814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ14814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣ12814
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ1488
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ14814
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ14814