Πριν από ακριβώς έναν μήνα αναρωτιόμασταν «Γιατί όλοι (σχεδόν) φορούν πλέον κράνος;». Ο λόγος, όπως ενημερώναμε στο σχετικό δημοσίευμα, ήταν ότι η Τροχαία Κομοτηνής είχε αναλάβει δράση για την ενημέρωση, αρχικά, του κοινού και κατόπιν για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος είχε ψηφιστεί και είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στα τέλη του μηνός Μαρτίου.

Πράγματι, κατά το πρώτο μισό σχεδόν του Απριλίου, οι άνδρες της Τροχαίας περιορίστηκαν στην ενημέρωση των οδηγών σχετικά με τις νεοψηφισθείσες διατάξεις του ΚΟΚ. Η έμφαση δόθηκε στις τροχονομικές παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλής συχνότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οι οποίες τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των πινακίδων, καθώς και με αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, για διάστημα 60 ημερών. Πρόκειται για τις παραβάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 29 του Νόμου 4530/2018 και είναι οι εξής:

 1. Χρήση κινητού τηλεφώνου εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση,
 2. Παρεμπόδιση ραμπας/διάβασης ατόμων με αναπηρία ή στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία,
 3. Χρήση με οποιονδήποτε τρόπο της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για την προσπέραση προπορευόμενων οχημάτων,
 4. Κίνηση βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, συνεχώς στην αριστερή λωρίδα,
 5. Απόρριψη εκτός του οχήματος αντικειμένων ή ουσιών που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα,
 6. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους
 7. Παραβίαση των διατάξεων για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.

Μετά από το στάδιο της ενημέρωσης, ξεκίνησε η διενέργεια συστηματικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών ήταν να βεβαιωθούν, έως τα τέλη του Απριλίου, 31 τροχονομικές παραβάσεις – που αφορούν μόνο στη μη χρήση κράνους και ζώνης, στη χρήση κινητού τηλεφώνου και στην παρεμπόδιση ράμπας ΑμεΑ – και να αφαιρεθούν ισάριθμες πινακίδες οχημάτων και διπλώματα οδήγησης.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το Inkomotini.news, κατά το επίμαχο διάστημα στα όρια του Νομού Ροδόπης βεβαιώθηκαν οι κάτωθι τροχονομικές παραβάσεις:

 • 11 σε οδηγούς που δεν έκαναν χρήση προστατευτικού κράνους κατά την οδήγηση
 • 8 σε οδηγούς που δεν έκαναν χρήση ζώνης ασφάλειας κατά την οδήγηση
 • 10  σε οδηγούς που παρεμπόδιζαν ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία ή στάθμευσαν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία
 • 2 σε οδηγούς που έκαναν χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας συνεχίζονται εντατικά και τον Μάιο, οπότε οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και συνεπείς, καθότι ο «πέλεκυς», για τις προαναφερθείσες παραβάσεις, είναι ιδιαίτερα βαρύς. Σημαντικό, όμως, είναι ότι ο βαθμός συμμόρφωσης δείχνει να είναι υψηλός αυτό το πρώτο διάστημα, πράγμα που συνεπάγεται και λιγότερες βεβαιώσεις παραβάσεων από την Τροχαία και περισσότερη ασφάλεια για τους χρήστες του οδικού δικτύου.