Ροδόπη: «Πράσινο» σε άλλες 1.175 αιτήσεις για ελεύθερη διέλευση από τα διόδια

Με επιπλέον 3.707 εγκεκριμένα αιτήματα εμπλουτίζεται η λίστα των δικαιούχων ελεύθερης διέλευσης από τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού
ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óôá äéüäéá Áöéíäþí áðü ðåñßðïõ 2.000 êáôïßêïõò ôùí ãýñù ðåñéï÷þí êáé ïñãáíþóåéò ðïõ äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôéò áõîÞóåéò óôï ýøïò ôùí äéïäßùí ôçí ÊõñéáêÞ 16 Öåâñïõáñßïõ 2014. Ïé êÜôïéêïé ðïõ áñ÷éêÜ óõãêåíôñþèçêáí óôïí ðáñÜäñïìï ôçò ÅèíéêÞò, êáôÝëáâáí ôá äéüäéá êáé óÞêùóáí ôéò ìðÜñåò áöÞíïíôáò ôá ï÷Þìáôá íá ðåñíïýí åëåýèåñá.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Με επιπλέον 3.707 εγκεκριμένα αιτήματα εμπλουτίζεται η λίστα των δικαιούχων ελεύθερης διέλευσης από τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού. Στην τελευταία παρτίδα εγκεκριμένων αιτημάτων, που είναι η όγδοη κατά σειρά που δημοσιοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, περιλαμβάνονται 1.175 εγγραφές για ιδιοκτήτες οχημάτων από τους τέσσερις δήμους του Νομού Ροδόπης.

Για να δείτε αν είστε μεταξύ των δικαιούχων, κάντε κλικ ΕΔΩ.

 

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood