Μειωμένη κατά ποσοστό 15% έως 20%, αναμένεται φέτος στον νομό Ροδόπης η συνολική παραγωγή σε σύσπορο βαμβάκι.

Σε αυτήν την εκτίμηση προβαίνει το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, λαμβάνοντας υπόψιν ότι στις πρώιμες φυτείες αναμένεται παραγωγή κοντά στο μέσο όρο, ενώ στις όψιμες φυτείες αναμένεται πολύ μειωμένη παραγωγή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το 3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας, στις βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσιάζεται τη φετινή χρονιά σημαντική ποικιλομορφία τόσο όσον αφορά το στάδιο ανάπτυξής τους, όσο και στις αναμενόμενες αποδόσεις. Στα πρώιμα βαμβάκια (ξερικά και ποτιστικά) ξεκίνησε ήδη η συγκομιδή, ενώ στα μεσοπρώιμα έχει ανοίξει το 20-30% των καρυδιών.

Οι καιρικές συνθήκες του Ιουλίου ήταν ιδιαίτερα βροχερές κατά τόπους και επικράτησαν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες, γεγονός που ευνόησε την εμφάνιση αδρομυκώσεων σε διάφορες περιοχές. Οι συνθήκες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου (υψηλές θερμοκρασίες, ανομβρία και ισχυροί βόρειοι άνεμοι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα) συνέβαλαν στην ταχεία ωρίμανση των καρυδιών.

Εκτιμάται ότι στο 80%-90% των βαμβακοφυτειών έγινε τουλάχιστον ένας εντομοκτόνος ψεκασμός για το πράσινο σκουλήκι στο διάστημα από 25 Ιουλίου μέχρι το πρώτο 10ήμερο Αυγούστου. Στο 30-40% των φυτειών που ήταν όψιμες, εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν και επαναλαμβανόμενες 1-2 εφαρμογές μέχρι τα τέλη Αυγούστου ενάντια στην 3η γενεά πράσινου σκουληκιού, η οποία εμφάνισε αλληλοεπικάλυψη με τη 2η γενεά στο βαμβάκι. Γενικά πραγματοποιήθηκε αξιοσημείωτα μεγάλος αριθμός εντομοκτόνων ψεκασμών στην περιοχή μας!

Οι ψεκασμοί για το πράσινο σκουλήκι είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα στις πρώιμες φυτείες, ενώ αντίθετα στις όψιμες τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά, με συνέπεια να σημειωθούν μεγάλα ποσοστά ζημιών. Σε αρκετές φυτείες παρατηρήθηκαν και προσβολές από ρόδινο σκουλήκι. Στα παραπάνω στηρίζεται η εκτίμηση για μείωση της συνολικής παραγωγής κατά 15%-20%.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Από εδώ και στο εξής, η μέριμνα των παραγωγών πρέπει να εστιαστεί στην σωστή ωρίμανση και αποφύλλωση, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες συγκομιδής και καλύτερη ποιότητα σύσπορου βαμβακιού, απαλλαγμένου από ξένες ύλες.

Οι παραγωγοί έχουν δυνατότητες επιλογής σκευασμάτων που δρουν είτε σαν ωριμαντικά ή είτε σαν αποφυλλωτικά ή μπορούν να κάνουν συνδυασμούς αυτών.  Τα ωριμαντικά (ethephon) επιταχύνουν τόσο την ωρίμανση όσο και την αποφύλλωση, γιατί μετά την εφαρμογή τους απελευθερώνεται αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς, το οποίο συμβάλλει τόσο στην ωρίμανση–άνοιγμα καρυδιών, όσο και στην αποφύλλωση. Για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει μετά τον ψεκασμό ωριμαντικών να επικρατήσουν θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας μεγαλύτερες των 15οC -18οC για μία εβδομάδα, η σχετική εδαφική υγρασία να είναι χαμηλή και να επικρατεί καιρός με ηλιοφάνεια. Στις πρώιμες φυτείες επαρκεί συνήθως η χρήση τους, καθώς τα καρύδια είναι αρκετά ώριμα και ανοιγμένα, οι θερμοκρασίες είναι ακόμη ευνοϊκές (>15οC) και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος.

Τα εγκεκριμένα αποφυλλωτικά σκευάσματα εμφανίζουν ισχυρή και ταχεία αποξηραντική δράση. Με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών προτείνεται να εφαρμόζονται όταν έχει ανοίξει περισσότερο από το 70%-80% των καρυδιών, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν ποιοτικές και ποσοτικές ζημιές. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στην δοσολογία εφαρμογής.

Ειδικά φέτος, μετά τις ζημίες που παρατηρήθηκαν από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, επιβάλλεται μετά τη συγκομιδή να γίνει στελεχοκοπή και να ακολουθήσει φθινοπωρινό όργωμα σε βάθος 20-25 εκατοστών. Οι εργασίες αυτές είναι πολύ απαραίτητες επειδή μειώνουν τον πληθυσμό του σκουληκιού που θα επιβιώσει για να προσβάλλει τα φυτά στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη τήρησης ενός σωστού προγράμματος αμειψισποράς (εναλλαγής καλλιεργειών) που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής και τη μείωση των διαφόρων επιβλαβών ασθενειών και εντόμων.