Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών, που στο νομό Ροδόπης ξεκίνησε στις αρχές του τρέχοντος μήνα. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δειγματοληψίες και ψεκασμούς στο Αστικό σύστημα (ΑΣ), Περιαστικό (ΠΑ), Αγροτικό (ΑΓ) και Φυσικό (ΦΣ) σύστημα, σε όλη την επικράτεια του νομού.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από τα αρμόδια συνεργεία μέχρι και την Παρασκευή, 20 Απριλίου:

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΔΕΥΤΈΡΑ 16.04 ΤΡΙΤΗ 17.04 ΤΕΤΆΡΤΗ 18.04 ΠΕΜΠΤΗ 19.04 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 20.04
1ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

 • ΑΡΩΓΗ (Α-ΑΓΡ-ΦΣ-ΠΑ)
 • ΜΕΣΗ (Α-ΑΓΡ-ΦΣ-ΠΑ)
 • ΓΛΥΦΑΔΑ (Α-ΑΓΡ-ΦΣ)
 • ΦΑΝΑΡΙ (Α-ΑΓΡ)

 

 

 • ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ (Α-ΑΓΡ)
 • ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ (Α-ΑΓΡ)
  ΠΟΡΠΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΔΟΥΚΑΤΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΓ.ΘΕΩΔΟΡΟΙ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΔΡΙΑΝΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (Α-ΑΓΡ)
 • ΞΥΛΑΓΑΝΗ (Α-ΑΡΓ)
 • ΙΜΕΡΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΡ.ΗΛΙΑΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΓ.ΧΑΛΑΜΠΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΑΡΑΔΗΝΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΑΓΟΥΡΙΑ (Α-ΑΓΡ)
 • Ν.ΣΙΔΕΡΟΧΩΡΙ (Α-ΑΓΡ)
 • M.M ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ (Α-ΑΓΡ)
2ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

 • ΑΣΩΜΑΤΟΙ (Α-ΑΓΡ)
 • ΘΑΜΝΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΡΙΖΩΜΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΓΙΑΣΜΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΔΥΜΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΛΗΝΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΣΩΣΤΗΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΙΑΣΜΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΚΟΠΤΕΡΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΜΑΞΑΔΕΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΜΕΛΕΤΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΜΒΡΟΣΙΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΜΩΣΑΙΚΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΓΑΛΗΝΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΔΙΑΛΑΜΠΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΑΛΛΑΔΙΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΡΑ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΛΤΑ
 • ΣΑΛΠΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΙΓΕΙΡΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΜΕΣΟΥΝΗ (Α-ΑΓΡ)

 

 

 

3ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ –

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

 

 

 • ΗΦΑΙΣΤΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΥΦΑΝΤΕΣ  (Α-ΑΓΡ)
 • ΚΑΡΥΔΙΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΚΑΛΧΑΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟΥ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
 • ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
 • ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • ΒΙΠΕ
 • ΡΟΔΙΤΗΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΘΡΥΛΟΡΙΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΜΑΡΑΝΤΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΑΜΦΟΡΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΚΟΣΜΙΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΙΣΑΛΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΦΥΛΑΚΑΣ (Α-ΑΡΓ)

 

4ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ –

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

 

 • ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΣΤΥΛΑΡΙΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΓΡΑΤΙΝΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΛΑΜΠΡΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΔΟΚΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΝΘΟΧΩΡΙ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΡΑΤΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΒΡΑΓΙΑ (Α-ΑΡΓ)
 • ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΣΑΠΕΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΡΣΑΚΕΙΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΒΕΛΚΙΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΦΙΛΛΥΡΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΡΡΙΑΝΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΛΥΚΕΙΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΙΣΤΟ (Α-ΑΓΡ)
 • ΙΑΣΙΟ (Α-ΑΓΡ)
5ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ-

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ –

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

 • ΕΡΓΑΝΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΕΛΑΓΙΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΜΙΡΑΝΝΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΒΕΝΝΑ (Α-ΑΓΡ)
 • ΣΑΛΜΩΝΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΣΤΡΥΜΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΔΙΩΝΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΠΑΛΑΙΑ  ΚΡΩΒΥΛΗ
 • ΚΡΩΒΥΛΗ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΣΚΗΤΕΣ (Α-ΑΓΡ)
 • ΑΝΩ ΑΣΚΗΤΕΣ (Α-ΑΓΡ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ -ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΑΝΑΡΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ