Εντατικά συνεχίζονται οι δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Νομό Ροδόπης.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας τα αρμόδια συνεργεία θα πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες και επίγειους ψεκασμούς, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ

16.07.2018

ΤΡΙΤΗ

17.07.2018

ΤΕΤΑΡΤΗ

18.07.2018

ΠΕΜΠΤΗ

19.07.2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20.07.2018

ΙΜΕΡΟΣ -ΑΓΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΟΤΕ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΠΑΛΛΑΔΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΛΤΑ

ΣΑΛΠΗ

ΑΙΓΕΙΡΟΣ

ΜΕΣΟΥΝΗ

ΘΡΥΛΟΡΙΟ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΒΙΠΕ

ΡΟΔΙΤΗΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟ

ΙΣΑΛΟΣ

ΚΟΣΜΙΟ

ΑΡΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΒΗ

ΑΡΙΑΝΝΑ

ΣΑΠΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΕΚΤΕΝΟΠΟΛ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ

ΦΑΝΑΡΙ

ΑΡΩΓΗ

ΜΕΣΗ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΜΕΣΗ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΙΑΣΜΟΣ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΚΟΠΤΕΡΟ

ΑΜΑΞΑΔΕΣ

ΓΑΛΗΝΗ

ΜΩΣΑΙΚΟ

ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΑΛΙΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΦΑΓΕΙΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΔΟΚΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ-

ΑΛΚΥΩΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΓΟΥΡΙΑ

Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

Μ.Μ.ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ

ΠΑΡΑΔΗΜΗ

ΣΩΣΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΜΦΟΡΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΜΗΡΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΡΩΝΕΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΑΝΑΡΙ -ΚΑΜΠΙΝΓΚ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΠΑΛΛΑΔΙΟ

ΔΙΑΛΑΜΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΙΛΙΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μ.Μ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΑΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

(ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΜΑΡΩΝΕΙΑ

ΙΜΕΡΟΣ

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΛΚΥΩΝΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ