Θετικό ισοζύγιο κατά 158 θέσεις εργασίας σύμφωνα με την «ΕΡΓΑΝΗ»

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφουν τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Φεβρουάριο του 2017, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων– αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 24.938 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Φεβρουαρίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 138.242, ενώ οι αποχωρήσεις σε 113.304. Από τις 113.304 συνολικά αποχωρήσεις, οι 55.306 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 57.998 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών – Φεβρουάριος 2017 και Φεβρουαρίου 2016, προκύπτει θετική επίδοση κατά 10.501 θέσεις εργασίας. Η επίδοση του ισοζυγίου ροών του μήνα Φεβρουαρίου καταγράφεται θετική για τέταρτη συνεχή χρονιά και είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Φεβρουαρίου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Στον Νομό Ροδόπης το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι επίσης θετικό, για τον Φεβρουάριο κατά 158 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «ΕΡΓΑΝΗΣ», οι αναγγελίες εργασίας ανήλθαν σε 915, ενώ οι αποχωρήσεις περιορίστηκαν στις 757 (479 οικειοθελείς αποχωρήσεις, 90 καταγγελίες συμβάσεων και 188 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).