7 ζευγάρια «ενώθηκαν» με Σύμφωνο Συμβίωσης

Ίδια με το 2016, αλλά αισθητά ανεβασμένη σε σύγκριση με την τριετία που προηγήθηκε, εμφανίζεται η φετινή αναλογία γάμων-διαζυγίων στον Νομό Ροδόπης.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε πέντε γάμους που τελέστηκαν από τις αρχές του 2017 έως και τις 13 Δεκεμβρίου, αντιστοιχεί ένα διαζύγιο που εκδόθηκε την ίδια χρονική περίοδο.

Σε απόλυτους αριθμούς, με τα δεσμά του γάμου – είτε θρησκευτικού, είτε πολιτικού – ενώθηκαν συνολικά 500 ζευγάρια, ενώ επιπλέον 7 επέλεξαν να επισημοποιήσουν τις σχέσεις τους με τη σύναψη Συμφώνων Συμβίωσης. Στον αντίποδα, 100 ζευγάρια που αποφάσισαν να τερματίσουν τον κοινό τους βίο, μέσα στο 2017 πήραν στα χέρια τους τα διαζευκτήρια.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία, ανά δημοτική ενότητα του Νομού Ροδόπης:

Ληξιαρχεία Γάμοι Διαζύγια Σύμφωνα συμβίωσης
Δ.Ε. Αρριανών 16 1 0
Δ.Ε. Κέχρου 6 0 0
Δ.Ε. Οργάνης 1 0 0
Δ.Ε. Φιλλύρας 33 1 0
Δ.Ε. Αμαξάδων 3 1 0
Δ.Ε. Ιάσμου 45 6 0
Δ.Ε. Σώστου 17 5 0
Δ.Ε. Αιγείρου 10 9 0
Δ.Ε. Κομοτηνής 269 58 7
Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 3 0 0
Δ.Ε. Μαρωνείας 49 5 0
Δ.Ε. Σαπών 48 14 0

Όπως προαναφέρθηκε, παρόμοια αναλογία γάμων-διαζυγίων (περίπου 5:1) είχε καταγραφεί και το 2016 στο Νομό Ροδόπης. Κρίνοντας από τα στοιχεία που αφορούν στα έτη 2013, 2014 και 2015, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι δύο τελευταίες χρονιές ήταν οι καλύτερες της 5ετίας από άποψη προάσπισης του θεσμού της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της χειρότερης χρονιάς, που ήταν το 2014, σε κάθε ένα διαζύγιο αντιστοιχούσαν μόλις 2,9 γάμοι. Θετικότερη εικόνα, αλλά με αναλογίες κάτω από 4:1, καταγράφηκε το 2013 (3,5:1), όσο και το 2015 (3,9:1).

Δείτε τους γάμους, τα διαζύγια και τα σύμφωνα συμβίωσης, ανά χρονιά, από το 2013 μέχρι σήμερα:

  2013 2014 2015 2016 2017(έως 13/12)
Γάμοι 371 489 554 510 500
Διαζύγια 107 167 142 108 100
Σύμφωνα Συμβίωσης 0 0 5 7 7