Σε ΦΕΚ η προκήρυξη 3Κ/2018 για τις 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 3Κ/2018 για τις 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών. Στο ΦΕΚ ανφέρονται αναλυτικά οι θέσεις ανά κατηγορία και ειδικότητα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι, που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων:

  1. Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
  2. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
  3. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: Αρχίζει στις 8 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σημειώνεται ότι στους 4 Δήμους του Νομού Ροδόπης θα γίνουν συνολικά 92 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.