Ο προσωρινός πίνακας των αντικειμενικών τους μορίων

Με 39 ονόματα αναρτήθηκε την Τρίτη ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

Με δεδομένο ότι όλες οι υποψηφιότητες έγιναν αποδεκτές, οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή, 16 Ιουνίου, θα εκδικαστούν οι όποιες ενστάσεις και θα ανακοινωθούν οι τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.

Από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα προβλέπεται η αποστολή στις σχολικές μονάδες των πινάκων των υποψηφίων, για τους οποίους οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας οφείλουν να διατυπώσουν γνώμη. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και η διεξαγωγή της διαδικασίας έκφρασης γνώμης, που θα συνοδεύεται από τη σύνταξη πρακτικών. Τα πρακτικά θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του προγράμματος συνεντεύξεων που αποτελεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας νέων διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Δείτε τον προσωρινό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών ΕΔΩ.