• Το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει έως και τις 19 Μαρτίου 2018.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν έως και τις 19 Μαρτίου 2018, περιοχές των Δήμων Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών, και Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 17ης Δεκεμβρίου, με απόφαση του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου (ΑΔΑ: 7ΤΨΜ7ΛΒΘ-ΘΧ2), κατόπιν εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.  Γιάννη Καπάκη.

Ο κ. Μέτιος είχε υποβάλλει προς τον κ. Καπάκη σχετικό αίτημα προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες στις εν λόγω περιοχές και να υπάρξει άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ταυτόχρονα κινήθηκε και η απαραίτητη για τη χορήγηση επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν, διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών.

Συγκεκριμένα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν:

 • Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Ιτέας του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Παγουρίων του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Θρυλορίου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Μελέτης του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Κάλχαντος του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Σιδηράδων του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Στυλάριου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Καλλίστης του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Πόρπης του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής
 • Τοπικής Κοινότητα Λοφαρίου της Δημοτικής Ενότητας Σαπών τou Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
 • Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων της Δημοτικής Ενότητας Μαρωνείας, του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
 • Τοπική Κοινότητα Μιράνων της Δημοτικής Ενότητας Μαρωνείας, του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
 • Τοπική Κοινότητα Λυκείου του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητας Δοκού του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Νέου Καλλυντήριου του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Αγράς του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Βραγιάς του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Αρχοντικών του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Αράτου του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Άνω Δροσίνης του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Δαρμένης του Δήμου Αρριανών
 • Τοπική Κοινότητα Πάσσου του Δήμου Αρριανών