Πού θα επιχειρήσουν τα 4 συνεργεία μέχρι το Σάββατο 29 Απριλίου

Τέσσερα συνεργεία της αναδόχου κοινοπραξίας θα πραγματοποιήσουν ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών κατά την τρέχουσα εβδομάδα στον Νομό Ροδόπης.

Οι αρμοδιότητες των συνεργείων είναι κάνουν δειγματοληψίες και να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς στο αστικό (Α), περιαστικό (ΠΑ), αγροτικό (ΑΓΡ) και φυσικό σύστημα(ΦΣ).

Το πρόγραμμα για τις ημέρες από την Τρίτη 25 έως το Σάββατο 29 Απριλίου, είναι το εξής:

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΡΙΤΗ

25-04-2017

ΤΕΤΑΡΤΗ

26-04-2017

ΠΕΜΠΤΗ

27-04-2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28-04-2017

ΣΑΒΒΑΤΟ

29-04-2017

1 ο   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ

6908727883

ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ Α-ΑΓΡ

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α-ΑΓΡ

ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α-ΑΓΡ

ΠΟΡΠΗ Α-ΑΓΡ

ΠΑΓΟΥΡΙΑ Α-ΑΓΡ

Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ Α-ΑΓΡ

 

ΞΥΛΑΓΑΝΗ Α-ΑΓΡ

ΙΜΕΡΟΣ Α-ΑΓΡ

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ Α-ΑΓΡ

ΑΛΚΥΩΝ Α-ΑΓΡ

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Α-ΑΓΡ

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α-ΑΓΡ

ΜΑΡΩΝΕΙΑ Α-ΑΓΡ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ Α-ΑΓΡ

ΠΑΡΑΔΗΜΗ Α-ΑΓΡ

ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΑ Α-ΑΓΡ

ΑΔΡΙΑΝΗ Α-ΑΓΡ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ Α-ΑΓΡ

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ Α-ΑΓΡ

 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
2 ο   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

6982173954

ΣΥΜΒΟΛΑ Α-ΑΓΡ

ΦΩΛΕΑ Α-ΑΓΡ

ΔΥΜΗ Α-ΑΓΡ

ΑΓΙΑΣΜΑ Α-ΑΓΡ

ΘΑΜΝΑ Α-ΑΓΡ

ΡΙΖΩΜΑ Α-ΑΓΡ

ΑΣΩΜΑΤΟΙ Α-ΑΓΡ

ΥΦΑΝΤΕΣ Α-ΑΓΡ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α-ΑΓΡ

ΚΑΛΧΑΣ Α-ΑΓΡ

ΚΑΡΥΔΙΑ Α-ΑΓΡ

ΚΗΚΙΔΙΟ Α-ΑΓΡ

ΘΡΥΛΟΡΙΟ Α-ΑΓΡ

ΡΟΔΙΤΗΣ Α-ΑΓΡ

ΑΝΘΟΧΩΡΙ Α-ΑΓΡ

ΒΙ.ΠΕ

ΑΡΑΤΟΣ Α-ΑΓΡ

ΒΡΑΓΙΑ  Α-ΑΓΡ

ΑΡΙΣΒΗ  Α-ΑΓΡ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
3 ο   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

 

ΣΙΔΕΡΑΣ

6907061658

ΜΕΛΕΤΗ Α-ΑΓΡ

ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ Α-ΑΓΡ

ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α-ΑΓΡ

ΜΩΣΑΙΚΟ Α-ΑΓΡ

ΔΙΑΛΑΜΠΗ Α-ΑΓΡ

 

ΓΑΛΗΝΗ Α-ΑΓΡ

ΙΑΣΜΟΣ Α-ΑΓΡ

ΚΟΠΤΕΡΟ Α-ΑΓΡ

ΠΕΛΕΚΗΤΗ Α-ΑΓΡ

ΑΜΑΞΑΔΕΣ Α-ΑΓΡ

ΜΙΣΧΟΣ Α-ΑΓΡ

ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ Α-ΑΓΡ

ΛΗΝΟΣ Α-ΑΓΡ

ΣΩΣΤΗΣ Α-ΑΓΡ

 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
4 ο   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 

ΔΗΜΑΚΗ

6980599799

 

ΦΑΝΑΡΙ Φ.Σ.

ΑΡΩΓΗ Φ.Σ.

ΜΕΣΗ Α-ΑΓΡ

ΓΛΥΦΑΔΑ Α-ΑΓΡ

 

ΙΣΜΑΡΙΔΑ Φ.Σ.

ΕΛΟΣ Φ.Σ.

ΠΤΕΛΕΑ Φ.Σ.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΛΥΒΩΤΗΣ Φ.Σ.

 

ΠΑΡΑΒΙΣΤΩΝΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΟΣ ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ Φ.Σ.

ΔΙΑΛΑΜΠΗ Φ.Σ.

ΤΡΑΥΟΣ Φ.Σ.

 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ