Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, που ισχύσουν από το σχολικό έτος 2018-2019. Οι αλλαγές στο νομό Ροδόπης είναι περιορισμένες και αφορούν μόνο σε ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων.

Για την ακρίβεια, στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου, προβλέπονται για τη Ροδόπη οι εξής αλλαγές:

α) Η ίδρυση νηπιαγωγείου στους Ασώματους (1 οργανική θέση)

β) Η προαγωγή του 7ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής (από 2θεσιο σε 3θεσιο)

γ) Η προαγωγή του 12ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής (από 2θεσιο σε 3θεσιο)

Οι αλλαγές στον «σχολικό χάρτη» της χώρας

  • Ιδρύσεις: 5 Δημοτικά, 5 Νηπιαγωγεία
  • Προαγωγές: 70 Δημοτικά, 28 Νηπιαγωγεία
  • Υποβιβασμοί: 57 Δημοτικά, 14 Νηπιαγωγεία
  • Συγχωνεύσεις: 8 Δημοτικά, 26 Νηπιαγωγεία
  • Καταργήσεις: 12 Δημοτικά, 15 Νηπιαγωγεία