Με πάρα πολλά κενά στην Παράλληλη Στήριξη ξεκινά η σχολική χρονιά στη Ροδόπη.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αν και ζητήθηκαν σαράντα εκπαιδευτικοί, εντούτοις από την κεντρική διοίκηση διατέθηκαν μόλις δώδεκα, ενώ και εξ αυτών ένας αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας κι έτσι ο αριθμός τους περιορίζεται στους έντεκα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου από τις δώδεκα αιτούμενες θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι δύο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το θέμα είναι φλέγον και η αναγκαιότητα που ανακύπτει, αδήριτη.