Δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις στα παιδιά του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Άνω Βυρσίνης Ροδόπης, θα πραγματοποιήσει στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο του Δ΄ Σώματος Στρατού και της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού “ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ”, αποτελούμενο από ιατρό άνευ ειδικότητας και οδοντίατρο.

Η ενέργεια θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Μαΐου (09:30-11:00).