Την εκκίνηση των διαδικασιών για τις 8.845 προσλήψεις ενέκριναν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης  συνολικά 8.845 μόνιμων θέσεων εργασίας σε δήμους, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι συνιστούν την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Πρόκειται για τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183 οι οποίες αφορούν: Στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Στο Νομό Ροδόπης αντιστοιχούν συνολικά 98 μόνιμες θέσεις εργασίας, που κατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων Δήμων ως εξής: Δήμος Κομοτηνής 67, Δήμος Αρριανών 13, Δήμος Ιάσμου 7 και Δήμος Μαρωνείας-Σαπών 11. Ακολουθούν

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τον αριθμό των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα και ανά Δήμο:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΕ1ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΕ10ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΕ3ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΕ3ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΥΕ50ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ 67 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΕ5ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΥΕ5ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΕ1ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΕ1ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΕ1ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ 13 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥΥΕ4ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥΔΕ2ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥΔΕ1ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 7 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΥΕ8ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΔΕ3ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ 11