Την εκκίνηση των διαδικασιών για τις 8.845 προσλήψεις ενέκριναν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης  συνολικά 8.845 μόνιμων θέσεων εργασίας σε δήμους, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι συνιστούν την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Πρόκειται για τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183 οι οποίες αφορούν: Στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Στο Νομό Ροδόπης αντιστοιχούν συνολικά 98 μόνιμες θέσεις εργασίας, που κατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων Δήμων ως εξής: Δήμος Κομοτηνής 67, Δήμος Αρριανών 13, Δήμος Ιάσμου 7 και Δήμος Μαρωνείας-Σαπών 11. Ακολουθούν

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τον αριθμό των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα και ανά Δήμο:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ 10 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ 50 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ   67  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΕ 5 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΥΕ 5 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ   13  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΥΕ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ   7  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΥΕ 8 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ   11