920.520 € συνολικά στην ΑΜ-Θ.

Αποζημιώσεις ύψους 29.782.353,10 ευρώ, θα καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. αύριο 3 Απριλίου, σε 16.348 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Οι αποζημιώσεις αφορούν εκκαθάριση ζημιών από διάφορα αίτια στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, που συνέβησαν εντός του 2017.

Ειδικότερα, θα καταβληθεί το 70% των αποζημιώσεων  φυτικής παραγωγής, και το 100% των αποζημιώσεων του ζωικού κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα, στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ανά νομό, θα καταβληθούν τα ποσά:

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: 460.029,09 ευρώ, σε 714 δικαιούχους.
  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: 233.855,76 ευρώ, σε 488 δικαιούχους.
  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης: 197.980,75 ευρώ, σε 191 δικαιούχους.
  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: 16.162,53 ευρώ, σε 23 δικαιούχους.
  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας: 12.492,06 ευρώ, σε 21 δικαιούχους.