Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Π.Ε.Ροδόπης και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ γενικότερα, από το γεγονός ότι υπάρχει υπόνοια παρουσίας ευλογιάς σε εκμετάλλευση προβάτων στα Παγούρια Κομοτηνής.

Για να αποφευχθεί η εξάπλωση της ασθένειας στον υπόλοιπο νομό και στη λοιπή χώρα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η έξοδος από την περιοχή ευθύνης της ζώντων ζώων, κρεάτων ή πτωμάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικών, απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την ευλογιά.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης ανατίθεται στις οικείες κτηνιατρικές αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις αστυνομικές, λιμενικές, δημοτικές, κοινοτικές αρχές, ως και τα όργανα της αγροφυλακής.

Η απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησής της, ενώ η μη τήρηση των όρων αυτής έχει σα συνέπεια την επιβολή κυρώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 της με αριθμό 258933/5-8-2008 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.