Νέα λίστα, η οποία περιλαμβάνει εγκεκριμένα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια Ιάσμου και Μέστης, έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στη συγκεκριμένη – τρίτη κατά σειρά – λίστα με απαλλαγές, υπάρχουν συνολικά 617 εγγραφές, ενώ από τους 4 Δήμους του Νομού Ροδόπης πήραν το «ελευθέρας» συνολικά 49 δικαιούχοι.

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε αν βρίσκεστε μεταξύ των νέων δικαιούχων ελεύθερης διέλευσης:

Α/ΑΔΗΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ
1ΑΡΡΙΑΝΩΝΕΕΙ1329,ΚΟΖ7346,ΚΟΖ90RSDL5a3a5319a38cb
2ΙΑΣΜΟΥΚΟΝ1156RSDL5a3a534e2911a
3ΙΑΣΜΟΥΚΟΖ7552RSDL5a3a58a24ed46
4ΙΑΣΜΟΥΚΟΖ9213RSDL5a3a6311636b6
5ΙΑΣΜΟΥΚΟΜ5100,ΚΟΖ3020RSDL5a3a70b0cc370
6ΙΑΣΜΟΥΚΟΑ5635,ΚΟΜ5100RSDL5a3a722c94cbb
7ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΒ8193RSDL5a3a732c0c7da
8ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΝ2419RSDL5a3a7335c9820
9ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΙΜΡ3736RSDL5a3a7422e2e8c
10ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜ6963RSDL5a3a7d21731e0
11ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΕΒΚ7692,ΚΟΒ1735RSDL5a3a833c9e028
12ΙΑΣΜΟΥΚΟΜ8272RSDL5a3a86074d5e8
13ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΜ1471,ΚΟΜ9112RSDL5a3a88bc57a12
14ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΚ6702RSDL5a3a890da0432
15ΙΑΣΜΟΥΜΙΖ2992RSDL5a3a8b9a68762
16ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΖ6117,ΕΒΜ4793RSDL5a3a8bf0b1de3
17ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΕ7534RSDL5a3a8d94b8af2
18ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΒ8328RSDL5a3a954368308
19ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΝ2327RSDL5a3a9b4ba4d24
20ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΝ1090RSDL5a3a9b6f4fce3
21ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΚ8052RSDL5a3a9bd95a989
22ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΚΜ6054RSDL5a3aa258cb0a4
23ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΜ9836RSDL5a3aa29648db1
24ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΕ5280RSDL5a3aaae17ec71
25ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΖ1610,ΚΟΒ4019RSDL5a3aaf201d177
26ΙΑΣΜΟΥΚΟΜ7379RSDL5a3ab0a02e044
27ΙΑΣΜΟΥΚΟΖ1578RSDL5a3ab93515ee5
28ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΗΖ3872RSDL5a3abc5fa1207
29ΙΑΣΜΟΥΚΟΚ6170RSDL5a3abf3da2180
30ΙΑΣΜΟΥΙΖΡ5332RSDL5a3ac0d67d542
31ΙΑΣΜΟΥΚΟΜ8681RSDL5a3ac3aa65731
32ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΜ2453RSDL5a3ac58c2e831
33ΙΑΣΜΟΥΚΟΜ1834RSDL5a3ac8e33207a
34ΙΑΣΜΟΥΕΡΖ5322RSDL5a3acb0fb55a4
35ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΝ1625RSDL5a3ad07381fb2
36ΑΡΡΙΑΝΩΝΗΜΕ2046RSDL5a3adf59b4ff3
37ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜ3749RSDL5a3ae083c06af
38ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΚ8013,ΧΤΥ602RSDL5a3b186f854f8
39ΙΑΣΜΟΥΚΟΜ3944RSDL5a3b582239289
40ΙΑΣΜΟΥΕΒΖ3083RSDL5a3b5bf856cc4
41ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΜ9354RSDL5a3b5c9fd37e1
42ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜ8824RSDL5a3b62d3d89a7
43ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΕ4558RSDL5a3b635dd28d8
44ΑΡΡΙΑΝΩΝΙΕΧ5259,ΙΤΙ8281RSDL5a3b67f81533c
45ΙΑΣΜΟΥΚΤΖ1033RSDL5a3b6adf850eb
46ΙΑΣΜΟΥΡΜΧ5142,ΑΗΜ8341RSDL5a3b6e0e6383c
47ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΜ8915RSDL5a3b6fb3453c4
48ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΟΕ1068,ΙΗΒ3880RSDL5a3b8619d9513
49ΙΑΣΜΟΥΚΟΖ2772RSDL5a3b86c8f282b