ΕΚΛΟΓΕΣΣυγκεντρωτικά αποτελέσματα στη Ροδόπη, σε 13 από τα 266 εκλογικά τμήματα

Εγγεγραμμένοι:6640

Ψήφισαν: 3442

Άκυρα-Λευκά: 513

 

 

Κοινωνική Συμμαχία-Άρης Γιαννακίδης: 1235

Περιφερειακή Αναγέννηση-Γιώργος Παυλίδης: 1694