Φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την επανεκμίσθωση των 8 κενών bungalows της Ακτής Φαναρίου, θα διενεργηθεί την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κομοτηνής.

Τα διαθέσιμα bungalows διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, Α’, Β’ και Γ’, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται. Συγκεκριμένα, στην Α’ κατηγορία βρίσκεται το διαμέρισμα Νο 73, στη Β’ κατηγορία τα διαμερίσματα Νο 3, Νο 4, Νο 7 και Νο 9 και στη Γ’ κατηγορία τα διαμερίσματα Νο 20, Νο 32 και Νο 34.

Από την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί κάθε bungalow, εξαρτάται και το ύψος του μισθώματος από το οποίο θα ξεκινήσει η δημοπρασία. Έτσι, σαν πρώτη προσφορά μισθώματος για κάθε διαμέρισμα και για κάθε μισθωτική περίοδο ορίζονται:

  1. Για το διαμέρισμα της Α’ κατηγορίας το ποσό των 2.250 ευρώ
  2. Για τα διαμερίσματα της Β’ κατηγορίας το ποσό των 1.900 ευρώ
  3. Για τα διαμερίσματα της Γ’ κατηγορίας το ποσό των 1.500 ευρώ.

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι η συνολική διάρκεια της μίσθωσης κάθε bungalow είναι διετής, ενώ διαιρείται σε δύο μισθωτικές περιόδους: η πρώτη αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και η δεύτερη αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι καθένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν μπορεί να μισθώσει πάνω από ένα bungalow, ενώ μεταξύ άλλων απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα.