Το πριν και το μετά της επιβολής αυξημένου ΕΦΚ στις βενζίνες, στο πετρέλαιο κίνησης και στο υγραέριο

«Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων – και συγκεκριμένα της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου – έβαλε η αύξηση, από την 1η Ιανουαρίου 2017, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στις τρεις παραπάνω κατηγορίες. Η εικόνα βέβαια επιδεινώνεται και από την ανοδική τάση, που καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι καταναλωτές κλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα της νέας χρονιάς να βάλουν αρκετά βαθύτερα το χέρι στην τσέπη από ό,τι το έβαζαν λίγο πριν από την εκπνοή του 2016.

Συγκεκριμένα, στο Νομό Ροδόπης η απλή αμόλυβδη «τσίμπησε» προς τα πάνω περί τα 5 λεπτά το λίτρο, η «κατοστάρα» 6 λεπτά, το πετρέλαιο κίνησης περίπου 9 λεπτά, ενώ στο υγραέριο κίνησης το «καπέλο» πλησίασε τα 10 λεπτά ανά λίτρο.

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας με στατιστικά στοιχεία που αντλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στα οποία εμφανίζονται οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως ίσχυαν την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 (πριν την αύξηση του ΕΦΚ) και οι αντίστοιχες τιμές τους, όπως είχαν διαμορφωθεί την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 (μετά την έναρξη ισχύος του αυξημένου ΕΦΚ).

Καύσιμα – Νομός Ροδόπης 30 Δεκεμβρίου 2016 6 Ιανουαρίου 2017
Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,488 ευρώ/λίτρο 1,535 ευρώ/λίτρο
Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,627 ευρώ/λίτρο 1,687 ευρώ/λίτρο
Diesel Κίνησης 1,165 ευρώ/λίτρο 1,257 ευρώ/λίτρο
Υγραέριο κίνησης 0,717 ευρώ/λίτρο 0,811 ευρώ/λίτρο