Στις σχολές του πανεπιστημίου της Θράκης θα εισαχθούν 4.064 φοιτητές, έναντι 3.805 της χρονιάς 2017-2018 / Περισσότεροι και στη Νομική Κομοτηνής.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 1123 Β΄/27-3-2018) η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Ειδικότερα:

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Αναλυτικοί Πίνακες σε μορφή xls

Αναλυτικά οι εισακτέοι ανά σχολή στο ΔΠΘ τη χρονιά 2017-2018 και τη χρονιά 2018-2019: 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 • Νομικής: 450 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 477 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 320 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 339 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Ελληνικής Φιλολογίας: 205 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 217 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Οικονομικών Επιστημών: 270 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 286 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Ιστορίας και Εθνολογίας: 200 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 212 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών: 150 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 159 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2018.
 • Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Πολιτικής Επιστήμης: 150 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 159 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Κοινωνικής Διοίκησης: 240 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 254 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.

ΞΑΝΘΗ

 • Πολιτικών Μηχανικών: 210 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 223 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 110 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 117 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 225 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 253 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος: 125 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 133 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: 130 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 138 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 • Ιατρικής: 135 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 135 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: 125 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 133 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης: 200 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 212 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.
 • Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία: 190 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 201 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 • Αγροτικής Ανάπτυξης: 210 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 236 τη χρονιά 2018-2019.
 • Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων: 160 εισακτέοι τη χρονιά 2017-2018, 180 εισακτέοι τη χρονιά 2018-2019.