Κατά 1,01% αυξήθηκαν το 2017 τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία της χώρας. Συγκεκριμένα, από τα 7,24 δις ευρώ που μπήκαν στα ταμεία το 2018, ανέβηκαν στα 7,31 δις ευρώ τη χρονιά που μας πέρασε.

Εξ αυτών, τα 340 εκατ. ευρώ αποτέλεσαν φορολογικά έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τους νέους ή πρόσθετους φόρους, οι οποίοι επιβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβλήθηκαν στον καφέ, τη μπύρα, στο ηλεκτρικό τσιγάρο και στη συνδρομητική τηλεόραση.

Ειδικότερα, ο φόρος στον καφέ απέδωσε περί τα 90 εκατ. ευρώ και, για την ακρίβεια, 90,43 εκ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η αρχική εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το 2017 έκανε λόγο για έσοδα ύψους 64 εκατ. ευρώ από τον φόρο στον καφέ, ενώ λόγω της υπεραπόδοσης του φόρου, που διαφάνηκε ήδη από το Φθινόπωρο, ο πήχης ανέβηκε ψηλότερα, στα 85 εκατ. ευρώ, για το 2018.

Ακολουθεί η διακύμανση και εξέλιξη των εσόδων από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται στα Τελωνεία, όπως περιγράφονται για τα σημαντικότερα είδη στην έκθεση που συνέταξε και έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:

  • Στον Ε.Φ.Κ. εισαγόμενου από τρίτες χώρες diesel (KAE 1433), τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 190,17 εκ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 354,46 εκ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από 01.01.2017,
  • Στα τέλη ταξινόμησης στα εγχώρια και Ε.Ε. επιβατικά αυτοκίνητα, τα έσοδα ανήλθαν στα 198,07 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 57,66 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 41,06%), στην οποία ενδεχομένως να συντέλεσε και η αύξηση κατά 12,1% των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για πρώτη φόρα το έτος 2017 σε σχέση με το 2016,
  • Στον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και Ε.Ε. βενζινών, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 40,02 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 1,86%) και διαμορφώθηκαν σε 2,19 δις ευρώ,
  • Στον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και Ε.Ε. diesel, τα έσοδα εμφάνισαν αύξηση κατά 181,66 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 13,8%) και διαμορφώθηκαν σε 1,5 δις ευρώ,
  • Στον Ε.Φ.Κ. στο εγχώριο και Ε.Ε. φυσικό αέριο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 107,19 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 69,87%) και διαμορφώθηκαν σε 46,23 εκ. ευρώ. Αυτή η μεταβολή ερμηνεύεται εν μέρει από τη μείωση των συντελεστών ΕΦΚ για τους οικιακούς και μεγάλους εταιρικούς καταναλωτές από 01.01.2017.
  • Στον Ε.Φ.Κ. στα εγχώρια και Ε.Ε. προϊόντα καπνού, τα έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 440,09 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 17,69%) και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 2,05 δις ευρώ, η οποία οφείλεται:

– κατά κύριο λόγο στην αποθεματοποίηση που προέβησαν οι οικονομικοί φορείς κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2016, ενόψει της εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ περί της παρουσίασης των καπνικών προϊόντων, προκειμένου να διαθέτουν στην αγορά τα προϊόντα τους σε συσκευασίες με τις παλιές ενδείξεις για το χρονικό διάστημα που απαιτείτο μέχρι τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας, επηρεάζοντας θετικά τα συνολικά έσοδα του 2016.

– Επιπλέον, η χρήση από τους οικονομικούς φορείς του ανώτατου ορίου των ποσοτήτων που τους δόθηκε με τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατά της αποθεματοποίησης με έναρξη ισχύος την 27η Μαΐου του 2016, ενόψει των αυξήσεων των συντελεστών στα τσιγάρα και στο λεπτοκομμένο καπνό από 01.01.2017 συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των συνολικών εσόδων του 2016,

  • Στον Ε.Φ.Κ. εγχώριου και Ε.Ε. οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 284,31 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,29 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 1,9%),
  • Στον Ε.Φ.Κ. στην εγχώρια και Ε.Ε. μπύρα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 39,71 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 25,72%) και διαμορφώθηκαν σε 194,13 εκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του φόρου που επιβλήθηκε με τον ν.4389/2016 από 01.06.2016 και επηρέασε τα έσοδα για το τελευταίο επτάμηνο του 2016 και το σύνολο του έτους 2017,
  • Στον Ε.Φ.Κ. στο εγχώριο και Ε.Ε. κρασί , τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,7 εκ. ευρώ (δηλαδή κατά 15,63%) και διαμορφώθηκαν σε 27,34 εκ. ευρώ,
  • Στον φόρο κατανάλωσης στο εγχώριο και Ε.Ε. ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 6,51 εκ. ευρώ. Ο εν λόγω φόρος επεβλήθη από 01.01.2017.