Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για ειδικές άδειες που υπέβαλαν δύο εταιρίες

Η μόνη πλευρά, από την οποία επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην πλατεία Ειρήνης, είναι η δυτική, απέναντι από το «βαρέλι του τροχονόμου». Και, μάλιστα, τούτο ισχύει μόνο για τις ώρες από 7 έως 10 το πρωί, οι οποίες έχουν οριστεί ως ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων. Κατ’ επέκταση, η είσοδος οχημάτων στην πλατεία από οποιοδήποτε άλλο σημείο ή οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας, αποτελεί παράβαση που δύναται να καταλογιστεί από την Τροχαία.

«Παραθυράκια» για να εξαιρεθούν από τον ως άνω κανόνα αναζήτησαν δύο εταιρίες χρηματαποστολών, οι οποίες εξυπηρετούν υποκαταστήματα τραπεζών που βρίσκονται πέριξ της κεντρικής πλατείας. Ο λόγος για τις εταιρίες «BRINK’S» και «G4S CASH SOLUTIONS S.A», οι οποίες με σχετικά αιτήματά τους προς την Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Κομοτηνής, ζήτησαν ειδικές άδειες για κατ’ εξαίρεση διελεύσεις των οχημάτων τους από την πλατεία. Συγκεκριμένα:

 • Με αίτηση του κ. Ευστράτιου Κόλλιου, ζητήθηκε ειδική άδεια για: α) είσοδο των οχημάτων της εταιρείας «BRINK’S» στο χώρο μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) ολιγόλεπτη στάθμευση πάνω στην πλατεία, μπροστά από την ALPHA ΒΑΝΚ, και γ) διέλευση από τους πλαϊνούς δρόμους της πλατείας για τις ώρες 08:00-15:00
 • Με αίτηση της «G4S CASH SOLUTIONS S.A», ζητήθηκε ειδική άδεια για να κινούνται τα οχήματά της επί της πλατείας Ειρήνης και να προσεγγίζουν της εισόδους των τραπεζών για την μεταφορά χρημάτων.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή Κυκλοφορίας απάντησε αρνητικά, προτάσσοντας την τήρηση του ΚΟΚ και τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της πλατείας Ειρήνης. Η απόφαση-γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και ακολούθως από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, με συνέπεια τα οχήματα των εταιριών χρηματαποστολών να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που διέπουν και τα υπόλοιπα οχήματα εταιριών ή ιδιωτών που εισέρχονται στην κεντρική πλατεία.

Επισημαίνεται ότι στην ίδια απόφαση, η οποία αναρτήθηκε πλέον και στη «Διαύγεια», περιλαμβάνονται, πέρα από τις αιτήσεις των δυο εταιριών χρηματαποστολών, επιπλέον 13 περιπτώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που είχαν τεθεί υπόψη της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Κομοτηνής.

Το περιεχόμενο των αντίστοιχων αιτήσεων και η έκβαση αυτών, έχουν ως εξής:

 1. Αίτηση της κ. Χρύσας Κυριακούση, με την οποία ζήτησε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από την δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής της στην οδό Δημοκρίτου 40. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι απαγορεύεται η είσοδος –έξοδος οχημάτων επί κύριας αστικής οδού. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε να αναβάλει το θέμα για την επόμενή της συνεδρίαση.
 2. Αιτήσεις του κ. Αλέξανδρου Καζαντζή, με τις οποίες ζήτησε η διέλευση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ν. Έβρου να γίνεται από τις οδούς Κοσμίου- Στ.Κουμπάρη, αντί της οδού Χρ. Τσούντα. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι δε συνοδευόταν από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη, επιφυλασσόμενη να το επανεξετάσει όταν θα συνταχθεί η αντίστοιχη μελέτη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 3. Αίτηση του κ. Δημητρίου Χατζηγιαννάκη, µε την οποία ζήτησε τη μονοδρόμηση της εκτός σχεδίου οδού από το σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» έως παιδικό σταθμό της εργατικής εστίας. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι δε συνοδευόταν από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη, επιφυλασσόμενη να το επανεξετάσει όταν θα συνταχθεί η αντίστοιχη μελέτη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Αίτηση του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής για σήμανση σε τμήμα της οδού Εγνατίας µε τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης) και σχετική αίτηση του κ. Ευάγγελου Παπαθεοδώρου. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι δε συνοδευόταν από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη, επιφυλασσόμενη να το επανεξετάσει όταν θα συνταχθεί η αντίστοιχη μελέτη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαφοροποιήθηκε από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας, καθώς τάχθηκε τίθεται υπέρ των αιτημάτων του Τμήματος Τροχαίας και του κ. Ευάγγελου Παπαθεοδώρου, δίνοντας εντολή να συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 5. Αίτηση της κ. Σοφίας Κοτζαπαναγιώτου, με την οποία ζήτησε τη δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ επί της οδού Φιλιππίδη και στο ύψος της εισόδου της επί της οδού Φιλιππίδου επιχείρησης της «Αθλητικό κέντρο Lady’s Fitness Club» και τον χαρακτηρισμό της εισόδου επί της οδού Φιλιππίδη ως κύριας. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί θέση ΑΜΕΑ για την προστασία της εισόδου της επιχείρησης και ο χαρακτηρισμός της εισόδου ως «Κύριας» δεν είναι στις αρμοδιότητές της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Αίτηση του κ. Βασιλείου Λεωνιδάκη για σήμανση επί της οδού Φιλίππου, από το 3ο Λύκειο έως την οδό Κωστή Μοσκώβ, με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-23 (Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων). Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι δε συνοδευόταν από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη, επιφυλασσόμενη να το επανεξετάσει όταν θα συνταχθεί η αντίστοιχη μελέτη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 7. Αίτηση του κ. Στυλιανού Ζάρρα & ΣΙΑ Ο.Ε, µε την οποία ζήτησε την επέκταση του χώρου εισόδου-εξόδου που εγκρίθηκε µε την 149 /2017 ΑΔΣ για την οικοδομή του στην οδό Λ Ηρώων 108 – Αθ. Μαλετσίδη, ώστε αυτή να καλύπτει το 50% της όψης της οδού Αθ. Μαλετσίδη, σύμφωνα µε το άρθρο 10 του ΠΔ 111/2004 . Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, διότι ορίζονται θέσεις στάθμευσης στα σχέδια της υπηρεσίας δόμησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Αίτηση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, με την οποία ζήτησε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης μπροστά από την δυτική είσοδο του Νεκροταφείου Μάνστανλη. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, διότι το πλάτος της αδιεξόδου από όπου και η δυτική είσοδος του νεκροταφείου δεν επαρκεί για στάθμευση και ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Αίτηση της κ. Σταυρινίας Σαντουρλίδου µε την οποία ζήτησε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από την δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής της στην οδό Κουντουριώτη 64. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, διότι ορίζονται θέσεις στάθμευσης στα σχέδια της υπηρεσίας δόμησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Αίτηση της κ. Αφροδίτης Παναγιωτοπούλου, προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής, με την οποία ζήτησε τη δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Δομέστιχου, μπροστά από την είσοδο του Νηπιαγωγείου για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑΜΕΑ. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση. Με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Αίτηση της κ. Ελένης Παχούμη με την οποία ζήτησε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από την δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής της, στην οδό Κούλογλου 2 & Γ. Νικολάου. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, διότι ορίζονται θέσεις στάθμευσης στα σχέδια της υπηρεσίας δόμησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 12. Αίτηση της 29ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού, µε την οποία ζήτησε τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αγχιάλου, στο τμήμα από την οδό Ελευθερίου Ψάλτη έως την είσοδο ΣΟΑ. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, θεωρώντας ότι υπάρχει ανάγκη καθορισμού θέσης φορτοεκφόρτωσης στην περιοχή, ενώ εξουσιοδότησε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να καθορίσει την ακριβή θέση και τις διαστάσεις. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Αίτηση της κ. Αντιγόνης Μουχτάρη, με την οποία ζήτησε τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Φιλίππου 13. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι στο συγκεκριμένο σημείο ο καθορισμός θέσης φορτοεκφόρτωσης είναι αδύνατος λόγω του ΚΟΚ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και με τη σειρά του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.