Πρόταση για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων και έργων τεσσάρων σημείων της παραλιακής ζώνης Φαναρίου, κατέθεσε η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής, Φελίνα Καζάκου, με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη και τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, η κ. Καζάκου στην επιστολή της αναφέρει:

«Σε συνέχεια της πρόσκλησης που έχει δημοσιευθεί στις  27/11/2017 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και η οποία αφορά τη Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών, σας καταθέτουμε την πρότασή μας και το αίτημά μας για τη συμμετοχή και ένταξη σε αυτό, της παραλιακής ζώνης του Φαναρίου.

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων), στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στον χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Οι υποδομές αυτές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας, δεδομένου ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν επιδιώκεται να συμπληρώνουν υφιστάμενες υποδομές για άτομα με αναπηρίες σε μια περιοχή, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την αυτονομία, την άνεση και την ασφάλεια των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Πρόκειται για έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στα οποία μπορούν να ενταχθούν τέσσερα σημεία της παραλιακής ζώνης, με χρηματοδότηση 240.000 €.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κομοτηνής θα έχει τη δυνατότητα:

  • να αιτηθεί δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητούς χώρους υγιεινής, διαδρόμους αποτελούμενους από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώρους σκίασης/προστασίας των λουόμενων, κ.ά.
  • να τοποθετήσει ενημερωτικές-πληροφοριακές πινακίδες για την ενημέρωση των επισκεπτών για τα σημεία της παραλίας που είναι προσβάσιμα, τους χώρους υγιεινής, κ.ά.
  • να υλοποιήσει έργα που αφορούν την οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών (παρεμβάσεις σε παραλίες στις οποίες η πρόσβαση προσφέρεται έναντι τιμήματος), εφόσον η δημιουργία των υποδομών παρέχει πρόσθετα οικονομικά οφέλη.

Αιτούμαστε τη συζήτηση του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή μας στο παραπάνω πρόγραμμα, μέσω του οποίου ο Δήμος Κομοτηνής θα έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να μετατρέψει όλα τα σημεία, προσβάσιμα σε ΑμεΑ, να παρέχει υποδομές όπως χώρους σκίασης, υγιεινής και αποδυτήρια σε όλους του λουόμενους. Με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης αναβαθμίζεται η παραλιακή ζώνη χωρίς επιπλέον κόστος για τον Δήμο Κομοτηνής.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να μη χαθεί ακόμη μια ευκαιρία».