“Οφείλουμε να επενδύσουμε στην προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων στον Δήμο, στη θωράκιση του Δήμου από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, στην προώθηση πολιτικών που θα έχουν ως στρατηγικό στόχο τον μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας σε ανταγωνιστική, και στην προώθηση αλλαγών που θα βελτιώνουν συνεχώς την κοινωνική ευημερία”, σημείωσε ο κ. Αντώνης Γραβάνης εισηγούμενος το θέμα εκ μέρους της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης «Εμείς η πόλη» στο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, και αναλυτικά ανέφερε:

«Αναγνωρίζοντας τη δύσκολή οικονομική κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω της μείωσης των χρηματοδοτήσεων, οφείλουμε να υιοθετήσουμε δύο βασικές στρατηγικές:

– βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων.

– δημιουργία στόχων για οικονομικά έσοδα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ως τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θα διαρκέσουν περισσότερο από την κρίση. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι προκλήσεις σε σχέση με:

– τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας.

– την εξοικονόμηση ενέργειας.

– και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ως παράταξη ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, και κυρίως αυτά που θα δημιουργούν πλέον έσοδα για το Δήμο.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει χαμηλότοκα δάνεια με σταθερό επιτόκιο περίπου 2,5% και μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε:

  1. την αλλαγή όλων των λαμπτήρων φωτισμού του Δήμου με νέας γενιάς, τεχνολογίας LED, μειώνοντας την κατανάλωση σε 30%. Ο Δήμος μας πληρώνει για οδοφωτισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κόστος το οποίο θα μειωθεί στις 450 χιλιάδες ευρώ περίπου.
  2. τη δημιουργία φωτοβολταικού πάρκου, δυναμικότητας περίπου όσης χρειάζεται για να μηδενίσουμε το κόστος του οδοφωτισμού.
  3. την ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς.

Με πρόχειρους υπολογισμούς, το συγκεκριμένο σχέδιο θα κοστίσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι σε βάθος εικοσαετίας ο Δήμος θα πρέπει κάθε χρόνο αποπληρώνει 800.000 ευρώ.

Τα κέρδη του Δήμου όμως είναι τεράστια, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.

Μόνο λοιπόν από το ετήσιο κόστος οδοφωτισμού, ο Δήμος θα εξοικονομεί 700.000 ευρώ τον χρόνο, χωρίς τα οικονομικά οφέλη από την αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς. 700.000 ευρώ επιπλέον έσοδα για τον Δήμο και τους Δημότες.

Επιπλέον λύνεται το θέμα των λαμπτήρων που πληρώνουμε μεγάλα ποσά κάθε χρόνο, και επίσης θα φωτίσουμε όλη την πόλη και τους οικισμούς.

Περιβαλλοντικά θα αναβαθμιστούμε σε μεγάλο βαθμό ξεκινώντας να δημιουργούμε μια «πράσινη πόλη».

Ετησίως λοιπόν ο Δήμος Κομοτηνής θα έχει καθαρά κέρδη, με πληρωμένο το δάνειο, περίπου 850.000 ευρώ.

Τέλος, θα αναβαθμίσουμε πλήρως τη Δημοτική Αγορά και θα την καταστήσουμε σύγχρονο εμπορικό κέντρο προϊόντων, προσφέροντας μεγάλη βοήθεια και στους επαγγελματίες αλλά και στην περιοχή.

Κύριε πρόεδρε, οφείλουμε να επενδύσουμε:

  • στην προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων στον Δήμο.
  • στη θωράκιση του Δήμου από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
  • στην προώθηση πολιτικών που θα έχουν ως στρατηγικό στόχο τον μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας σε ανταγωνιστική.
  • στην προώθηση αλλαγών που θα βελτιώνουν συνεχώς την κοινωνική ευημερία.

Το παραπάνω σχέδιο είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά, και απαντά σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις».