Πρόστιμο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για «υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, κίνδυνο πυρκαγιάς και πιθανή ρύπανση περιβάλλοντος» από τη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε έκταση 0,5 στρεμμάτων εντός των ορίων του, επιβλήθηκε με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς.

Η απόφαση είναι προϊόν της έκθεσης που συνέταξε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Π.Ε. Έβρου, μετά από αυτοψία που διενήργησε στην περιοχή της Παλιάς Νίψας στις 28 Αυγούστου του 2017.

Το ύψος του προστίμου είναι 1.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της απόφασης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.