Με ανακοίνωσή της η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Υποδομών Κομοτηνής, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (1/5/2015 – 31/10/2015), καλεί τους δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών του Δήμου, και σε απόσταση μέχρι εκατό μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά και σκουπίδια, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση, και σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010, ο Δήμος θα αναγκαστεί να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.
  2. Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου της σχετικής δαπάνης καθαρισμού από το Δήμο.
  3. Υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα μα την ανακοίνωση, αυτή θεωρείται και προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους προαναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.