Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου, προσλαμβάνονται 42 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος, κλάδου ΠΕ73, για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης έως την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Ακολουθούν τα ονόματα των προσλαμβανόμενων και οι περιοχές τοποθέτησης: