ΟΕΒΕΣ-2Στην πρόσληψη ενός ανέργου για υπάλληλο γραφείου, μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των μελών της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.», θα προσχωρήσει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.)Ροδόπης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

– Κάρτα Ανεργίας.

– Γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excell, Power Point, Internet).

– Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

– Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ.

– Αντίστοιχη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.

Η υποβολή των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και των βιογραφικών, θα γίνεται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου και ώρες 9.00-14.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Σοφ. Κομνηνού 13, 1ος όροφος) – Την ημέρα εκπνοής της προθεσμίας (8/9) αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρις τις 13:00.

Πληροφορίες: 2531022384, κ. Καραπούλη Τάνια.