Από τη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούνται οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998), να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ή στα πλησιέστερα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους, από 4 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016.

Με το συμπληρωμένο Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού Δήμου, από τα οποία προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Στους στρατεύσιμους που θα καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής εκπρόθεσμα ή καθόλου ή δηλώσουν σε αυτό ψευδή στοιχεία, θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή, Νικ. Πλαστήρα 6), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στα τηλέφωνα 2531350914 -22.