Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των μελών του Κέντρου, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλοντάς την μέσω fax ή email, ορίζοντας εκπρόσωπο και αναπληρωτή του για τη Γενική Συνέλευση, και ποσό ετήσιας εισφοράς (ελάχιστο ποσό 45 €).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Επιστημονικοί φορείς, Ιδρύματα, Επαγγελματικά ή και Επιστημονικά Σωματεία, Ενώσεις, Σύλλογοι, Τοπικοί Κοινωνικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2531081750 – 1.

Γιατί Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!