ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ (2)Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδαςκαλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς – μέλη του,  που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. Θράκης, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος τις 25 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή.

Το σχετικό έντυπο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση συμμετοχής, μπορούν να τα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα www.teethrakis.gr ή να τους αποσταλούν με φαξ από την Υπηρεσία εφόσον το ζητήσουν.

Οι Μόνιμες Επιτροπές, οι οποίες θα συγκροτηθούν για την τρέχουσα θητεία του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, είναι οι παρακάτω:

1. Θεμάτων Χωροταξίας & Δομημένου Περιβάλλοντος

2. Νέων Μηχανικών

3. Πραγματογνωμοσυνών

4. Θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

5. Θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας

6. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων – Βιομηχανίας

7. Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης

8. Επαγγελματικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων

9. Παρακολούθησης Εθνικών & Διεθνών Προγραμμάτων

10. Θεμάτων Βορείου Έβρου

Η κατάθεση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται:

– Στα γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης, Παρνασσού 6, Κομοτηνή – 69100, τηλ.: 2531035313-14.

– Με φαξ: 2531020960.

– Με e-mail: tee_thrace@tee.gr

– Ταχυδρομικά: ΤΕΕ Θράκης, Παρνασσού 6, Κομοτηνή – 69100.