Το Κέντρο Πρόληψης Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ», επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχους Κοινωνικούς Λειτουργούς σε εθελοντική βάση, στο αντικείμενο «Προληπτικές παρεμβάσεις εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικής υγείας, σε ευπαθείς ομάδες ανηλίκων και ενηλίκων».

Θα χορηγηθούν σχετικές βεβαιώσεις συνεργασίας.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και βιογραφικού, στο kporfeas@otenet.gr   προς Δρ. Γκάρο Εσαγιάν – Επιστημονικό Υπεύθυνο Κέντρου Πρόληψης Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ».