«Ο έγκαιρος σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων, και η συμβολή των συλλόγων στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι καθοριστικής σημασίας», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νίκος  Τσαλικίδης.

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2018, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Υψηλάντη-Συμεωνίδη 1, Τ.Κ. 69132, γραφείο 14), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gddy@pamth.gov.gr

Οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν, και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες, και εκείνες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, κυρίως όμως, όσες εμπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, μετά από εισήγηση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση.
 • Να είναι ευρείας απήχησης/υπερτοπικής σημασίας, και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς.
 • Να είναι δυναμικές και καινοτόμες.
 • Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού.
 • Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.
 • Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα.
 • Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας.
 • Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής.

Επιπλέον, οι σύλλογοι που θα καταθέσουν προτάσεις, θα πρέπει:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, και να έχουν ενημερώσει τοβ φάκελό τους τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη.
 • να έχουν δωρεάν είσοδο / συμμετοχή, και να μην έχουν έσοδα από τις εκδηλώσεις.
 • να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκρίσεων.

Ακόμη, οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • αναλυτική περιγραφή της δράσης.
 • αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/συνδιοργανωτές.
 • το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
 • αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης.
 • κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης.

Οι φορείς, καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν:

 • απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών/συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης, κ.λπ.).
 • οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, βίντεο, κ.λπ.).

Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα περιληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμά της.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ – Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, δεν επιτρέπεται να επιχορηγούν ή να στηρίζουν οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.

«Ο έγκαιρος σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων, και η συμβολή των συλλόγων στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι καθοριστικής σημασίας», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νίκος  Τσαλικίδης.