Από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής ανακοινώνεται ότι την 1/8/2017 θα ξεκινήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών για υπόχρεους Νέους Αγρότες, με θέμα «Φυτική Παραγωγή».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο 2531022121, για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.