ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα”, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο Έβρου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας.

Η διάρκειά του θα είναι 80 ώρες (60 ώρες θεωρητική και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης – case studies και θα έχει ως παραδοτέα  “Πλάνα Καινοτομίας” τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται).

Για τη συμμετοχή των καταρτιζομένων στο πρόγραμμα προβλέπεται επιδότηση 5 € / ώρα.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι 31/10/2014 στην ηλεκτρονική σελίδα της ΚΕΕΕ: www.uhc.gr – kainotomia.uhc.gr

Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην προκήρυξη και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του έργου,  η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει βάσει  προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, σε επίπεδο Περιφέρειας, και από κάθε επιχείρηση θα επιλεγούν μέχρι πέντε καταρτιζόμενοι

Συνολικά προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης  στις δέκα τρεις Περιφέρειες της χώρας.