Προγράμματα επιμόρφωσης για άνεργους αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, ηλικίας έως 29 ετών, θα υλοποιήσει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Ροδόπης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων και το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επιδοτούμενα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών, και την επιδότηση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, διάρκειας έξι μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως τις 3 Φεβρουαρίου (ημέρα Τρίτη), στα γραφεία της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης (Σ. Κομνηνού 13, Κομοτηνή, 2531022384).