Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων, στον 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ., ως εξής:

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.2.2016

9:00 – 12:00 Έλεγχος Φαρμάκων.

12:00 – 15:00 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.

ΤΡΙΤΗ 1.3.2016

9:00 – 12:00 Εκτέλεση συνταγών.

12:00 – 15:00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων.

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (Ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2.3.2016

9:00 – 12:00 Ελληνική Φαρμακοποιία –  Φαρμακοτεχνία.

12:00 – 15:00 Φαρμακευτική Εμπορευματολογία – Στοιχεία Ιστορίας – Νομοθεσία.

ΠΕΜΠΤΗ 3.3.2016

9:00 – 12:00 Φαρμακολογία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4.3.2016

9:00 – 12:00 Τοξικολογία.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λήγει στις 17.02.2016.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09:00 στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στον 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και θα υπάρχει ενημέρωση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Το παράβολο των 11,74 ευρώ θα το προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων της Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρόλου Ντηλ γωνία, και θα το καταθέσουν στη γραμματεία της Επιτροπής, την πρώτη ημέρα των εξετάσεων.