Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για τον Ελληνισμό, προσφέρει η Σχολή Γλωσσών και Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας.

Το Πρόγραμμα είναι διαρκείας έξι εβδομάδων με έξι ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

La Trobe 2Σύμφωνα με τον συντονιστή του κ. Δημήτρη Γκόνη, το Πρόγραμμα διερευνά διεξοδικά, θέματα που έχουν σχέση με την αποτίμηση της συγκρότησης εθνοπολιτικών, πολλαπλών και άλλων ταυτοτήτων. Στο πλαίσιό του, εξετάζεται η εξέλιξη της έννοιας «Ελληνισμός», καθώς και η ποικιλία των εκδηλώσεών της σε διάφορα μέρη του κόσμου, μέσω ενός φανταστικού ταξιδιού σε πόλεις όπου διέμεναν ή διαμένουν Έλληνες, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη, το Λονδίνο, η Λευκωσία, η Νέα Υόρκη και η Μελβούρνη. Ταυτόχρονα, εξετάζει τη ζωή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, ως μαθητές και επιστήμονες, ως θύματα γενοκτονίας και πολιτικής εξορίας, ως αλλοδαποί εργάτες, ως Ευρωπαίοι, και ως πολίτες πολυπολιτισμικών κοινωνιών. «Διερευνάται επίσης η επίδραση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», σημειώνει ακόμη ο κ. Γκόνης.