ΠΑΤ 2Τους εκπροσώπους της Αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία, EN.O.GREECE, δέχτηκε στο γραφείο του  ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης, και υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας.

Οι δράσεις της συνεργασίας αφορούν ζητήματα και πολιτικές σχετικές με τη Δια Βίου Μάθηση, τη Νεολαία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Σκοποί της EN.O.GREECE αποτελούν η προώθηση της κινητικότητας των μελών του προγράμματος, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η πρόσκληση μελών από όλο τον κόσμο, με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, την προάσπιση της διαφορετικότητας, την ενίσχυση των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης, και τη δημιουργία κλίματος διεθνών συνεργασιών.