Μήνυμα Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος ενόψει του νέου έτους.

Εγκύκλιος 35η ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ Νέον Ἔτος Βιστ΄ (2016).

«Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί.

Ἑορτάζοντας τὴ μνήμη ἑνὸς κορυφαίου Ἱεράρχου, πρὸς τὸν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία μας ἀπέδωσε τὸν ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ «Μέγας», τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ἑνὸς εκ τῶν τριῶν Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων καὶ προστατῶν τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων, εἰσήλθαμε στὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου πολιτικοῦ  μας ἔτους 2016.

Μὲ συμβολικὸ καὶ ταυτόχρονα συμβατικὸ γιὰ κάθε ἱστορικὴ κοινωνία τρόπο, σὲ σχέση μὲ τὴ φιλοσοφικὴ ἔννοια τοῦ «χρόνου», ὡς παρελθόντος, παρόντος καὶ μέλλοντος, διεκδικοῦμε διὰ τῆς ἐξόδου μας ἀπὸ τὸ παλαιό ποὺ ζήσαμε, τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο ποὺ θὰ ζήσουμε, μάλιστα ὁραματιζόμαστε καὶ εὐχόμαστε πάντοτε   «τὰ καλύτερα» πρὸς «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους».

Ὅμως στὸν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς αἰσιόδοξης ὀπτικῆς τοῦ καινούριου, διατυπώνεται ἡ ἔκφραση τῆς συσσωρευμένης ἐμπειρίας τοῦ σοφοῦ λαοῦ μας «κάθε πέρυσι καὶ καλύτερα», ποὺ καταδεικνύει τόσο τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ ἄγνωστο, ἀλλὰ καὶ τὴ βεβαιότητα ὅτι ἐὰν ἡ ἀνθρώπινη διάνοια δὲν σπεύσει νὰ ἐπαναβαπτισθεῖ στὶς ἀρχὲς καὶ  τὶς ἀξίες ποὺ ἀποδεδειγμένα διασφαλίζουν ἕνα καλύτερο αὔριο, μᾶλλον θὰ ἐκφράζουμε κάθε Πρωτοχρονιὰ κούφιες εὐχὲς χωρὶς ἀντίκρισμα.

Γι’ αὐτὸ σήμερα σᾶς παρακαλῶ πατρικῶς νὰ ἀναστοχαστοῦμε στὸν βίο τῶν πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι ὑπέμειναν ἐξίσου δύσκολες, ἄν ὄχι δυσκολότερες καταστάσεις ἀπὸ ἐμᾶς: πεῖνα, διωγμούς, ξενιτειά, πολέμους, ἀσθένειες καὶ πολυετεῖς στερήσεις. Ἐντούτοις τοὺς θυμόμαστε νὰ τραγουδοῦν τοὺς πόνους τους συλλογικά, νὰ μοιράζονται τὸ φαγητὸ τους μὲ τὸν γείτονα, νὰ συντρέχουν στὴ θλίψη καὶ νὰ χαίρονται μὲ τὴ χαρὰ τοῦ διπλανοῦ. Τοὺς θυμόμαστε μὲ ὑπομονὴ νὰ λένε χαμογελαστοί «ἔχει ὁ Θεός», καὶ ὅ,τι τελικὰ εἶχε γι’ αὐτοὺς ὁ Θεός, νὰ μᾶς τὸ ἐγχειρίζουν πλουσιοπάροχα ὡς πολύτιμη περιουσία.

Ἀλήθεια, διέθεταν κάτι περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ ἀντέχουν στὰ δύσκολα; Ναί, ἀδελφοὶ μου! Διέθεταν βαθιὰ ῥιζωμένο τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του στὴν καρδιὰ τους. Εἶχαν τὴν Παναγιὰ μας παρηγορήτρα στὶς νυχθημερὸν προσευχὲς τους. Τοὺς Ἁγίους μας πρότυπα ἀσκητικῆς μιμήσεως μὲ τὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου τους προανάκρουσμα καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς δικῆς τους ἀνάστασης, ὡς προσώπων, Γένους καὶ Ἔθνους.

Ἐὰν θέλουμε νὰ δοῦμε καλύτερες ἡμέρες, ὀμορφότερα χρόνια γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιὰ μας, πρέπει νὰ ἐπαναβαπτισθοῦμε στὰ ἰδανικὰ καὶ τὴν πίστη τῶν πατέρων μας. Ἔτσι θὰ ἀναγεννηθοῦμε, θάπτοντας μιὰ γιὰ πάντα τὸ φθοροποιὸ «ἐγώ» χάριν τοῦ ἁγιάζοντος «ἐμεῖς». Ἔτσι θὰ ζήσουμε τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ χαιρόμαστε καθημερινῶς καὶ ὄχι συμβατικὰ κάθε Πρωτοχρονιὰ τὸ μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.

Εὔχομαι ἐγκάρδια αὐτὴ ἡ ἀρχὴ νὰ σηματοδοτηθεῖ γιὰ τὸν καθένα σήμερα «τὴν εὐλογημένη πρώτη τοῦ 2016»!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

¶ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν