ΠΑΥΛΙΔΗΣΣΤην συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για την υποβολή προτάσεων που θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την αναχαίτιση της φυγής τους σε γειτονικές χώρες καθώς επίσης στην επιδίωξη της επιστροφής τους, πρόκειται να εισηγηθεί ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Γιώργος Παυλίδης, κατά την επικείμενη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην Κομοτηνή.

Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων που θα απασχολήσουν την ίδια συνεδρίαση περιλαμβάνεται κι η λήψη απόφασης για την κάλυψη όλων των περιοχών της περιφέρειας με ψηφιακό σήμα τηλεόρασης από την DIGEA, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειάρχη.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Λήψη απόφασης για την κάλυψη όλων των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ψηφιακό σήμα τηλεόρασης από την εταιρία DIGEA A.E.

– Συγκρότηση ομάδας εργασίας υποβολής προτάσεων για την αναχαίτιση της φυγής των επιχειρήσεων της Α.Μ.-Θ. προς γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία κ.τ.λ.) και την επιδίωξη επιστροφής τους.

-Εξουσιοδότηση υπαλλήλων οι οποίοι θα υπογράφουν τις Επιταγές, Εντολές Μεταφοράς που θα εκδίδονται από όλους τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Εντολών Πληρωμών Τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, των Εντολών Εκτέλεσης Αρχείου Μεταφορών Πίστωσης καθώς και Μεταφορές Πίστωσης/ Εμβάσματα σε πίστωση λογαριασμών δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό σε  Τράπεζες του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού σε Ευρώ ή Άλλο Νόμισμα

 -Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2734/1999

-Γνωμοδότηση για α) χαρακτηρισμό νέας οδού παράκαμψης Δράμας και β) αποχαρακτηρισμός τμήματος ΕΟ12

-Ορισμός αιρετού εκπροσώπου για την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994.